Blog Archives

Mouthwatering images

Food porn refers to the kind of visual depiction of food that creates a desire for consumption, especially through hyper-stylization and focus on detail. Journalist and philosopher Jeremy Iggers claims that the origins of food porn are connected to advertising

Posted in Food Scholar's Digest Tagged with: , , ,

Proč nezačít rovnou něčím, z čeho vám potečou sliny? Food Porn!

Termín food porn se většinou vztahuje ke způsobu vizuálního zobrazení jídla, který vzbuzuje touhu po konzumaci, a to zejména díky hyper-stylizaci a důrazu na detail. Novinář a filozof Jeremy Iggers dává původ food porna do souvislosti s reklamním průmyslem a celkovým

Posted in Knedlíky Tagged with: , , , ,