Proč nezačít rovnou něčím, z čeho vám potečou sliny? Food Porn!

Termín food porn se většinou vztahuje ke způsobu vizuálního zobrazení jídla, který vzbuzuje touhu po konzumaci, a to zejména díky hyper-stylizaci a důrazu na detail. Novinář a filozof Jeremy Iggers dává původ food porna do souvislosti s reklamním průmyslem a celkovým zvýšením zájmu o obraz:

„… vzrůstající význam obrazu proměnil roli pornografie – zatímco to, co kdysi dělalo erotický obraz erotickým, byla jeho podobnost s lidským tělem, dneska naopak hodnotíme tělo podle jeho podobnosti k obrazu. Celkově se převrátil vztah mezi znakem a předmětem: znak je teď reálnější než předmět.“

Přesně o tu reálnost a zintenzivněné prožívání reality jde, a to nejen v případě food porna. Podobným způsobem jsou nám nabízeny i jiné produkty, díky jejichž konzumaci si máme lépe užít a vychutnávat život. Touha po autentickém prožívání života není nic nepochopitelného. Zajímavé však je, jak si všímá Iggers, že tuto touhu vyvolává spíše obraz jídla, než samotné jídlo.

IMG_20140901_124205

Tak co se stane, když si koupím smažené kuře na základě šťavnatého obrázku? Jak ukazují výzkumy, pravděpodobně mi bude chutnat víc než nějaké jiné, no name – nebo spíš – no image – kuře.

Když už jsem u obrazu a vizualizace, vybavují se mi fotky jídla na Instagramu. Zamýšlela jsem se nad tím, jak a proč na nás působí efekty starých fotografií. Fredrick Jameson mluví (v souvislosti s filmem) o „nostalgii po přítomnosti“, která vyvolává dojem, že přítomnost je předmětem historie a jako taková už uběhla. Antropolog Arjun Appadurai pak tvrdí, že takto vymezený produkt si pak chcete koupit okamžitě, „ne proto, že jinak budete out, ale proto, že vaše doba bude za chvíli out.“

IMG_20140901_124345

Myslím, že zase tu jde o zintenzivnění aktu konzumace. Ta se stává naléhavou – je potřeba konzumovat tady a teď, protože tohle všechno už brzy skončí. Tato naléhavost nám propůjčuje pocit, že jsme součástí reality a dokonce i historie.

Tak to by bylo na začátek – dostala jsem se od porna, přes autentické prožívání života až po naléhavost historie. Tak ať mi už nikdo neříká, že jí proto, aby žil, ne naopak. Ono je to totiž mnohem komplikovanější.

Posted in Knedlíky Tagged with: , , , ,